Αναγνώσαμε και συμφωνούμε με τους ακόλουθους  Όρους Χορηγίας σε  “ΑΓΑΛΜΑΤΑ” πού αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής της Αίτησης.

 

ΟΡΟΙ  ΧΟΡΗΓΙΑΣ  ΣΕ  «ΑΓΑΛΜΑΤΑ»

Διαστάσεις κάθε ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ: Περιγράφονται στα ΑΓΑΛΜΑΤΑ: ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΩΝ

Υλικό ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ: Μάρμαρο ή Μπρούντζος ή Χαλκός

Κόστος κατασκευής εκάστου ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ: 180.000 – 300.000 €

(Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται η χάραξη των κειμένων και του ονόματος του Χορηγού στο βάθρο που στηρίζει το άγαλμα που παρήγγειλε)

Αν ο Χορηγός επιθυμεί να χαραγχθεί οικόσημο στο ΑΓΑΛΜΑ που παρήγγειλε, η χάραξη παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ

Χρόνος καλλιτεχνικής εκτέλεσης του ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ: 8 – 12 μήνες

Περιοχή αποθήκης φύλαξης εκάστου ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ:  Δήμος Λεβαδέων – Δελφοί

Η διάρκεια εγγυημένης περιόδου παραμονής εκάστου ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ από την ημέρα ολοκλήρωσής του μέχρι τη λήξη των 100 πρώτων ετών από την ημερομηνία τοποθέτησής του στην Heptapolis συμπεριλαμβάνεται στο κόστος.

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΧΟΡΗΓΟΥ

Διάρκεια εγγυημένης περιόδου παραμονής των βιογραφικών στοιχείων του Χορηγού στην ιστοσελίδα:

HEPTAPOLIS – ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΩΝ: 100 έτη αρχόμενα από την ημερομηνία ανάρτησης της βιογραφίας του Χορηγού στην ιστοσελίδα www.heptapolis.com, στο υποσέλιδο: ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ.

 

TΡΟΠΟΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το κόστος του κάθε ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ καθώς και ο τρόπος πληρωμής του, περιγράφονται λεπτομερώς στην ειδική σελίδα του κάθε ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ.