Προνόμια Χορηγών και παρουσίαση αγαλμάτων

Στην HEPTAPOLIS θα τοποθετηθούν στους δρόμους, στις πλατείες, στα πάρκα, καθώς και στη Βόρεια και τη Νότια πτέρυγα των Στοών της Πύλης του Φωτός, εκατέρωθεν της Λεωφόρου των Ευεργετών, αγάλματα, μαρμάρινα ή μεταλλικά (ορειχάλκινα ή μπρούντζινα), σε μέγεθος φυσικού σώματος.

Τα αγάλματα θα τοποθετούνται σε βάθρα μαρμάρινα. Στις βάσεις των βάθρων θα αναγράφεται το όνομα του χορηγού των αγαλμάτων, η ιδιότητά του, η πόλη και η χώρα διαμονής του, το έτος χορηγίας και ο κωδικός του αγάλματος.

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ

Οι διαστάσεις των αγαλμάτων, σε μήκος, πλάτος και ύψος που περιγράφονται αναλυτικά στην σελίδα του κάθε αγάλματος, τοποθετούνται στον ευρύτερο χώρο της Πύλης του Φωτός καθώς και μέσα στους δρόμους και τις πλατείες της Heptapolis.

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΑ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ

Κόστος αγάλματος σε μάρμαρο, μέχρι 2 μ. ύψος:
από 180.000 ευρώ μέχρι 300.000 ευρώ.

Κόστος αγάλματος σε ορείχαλκο,μέχρι 2 μ. ύψος:
από 215.000 ευρώ μέχρι 350.000 ευρώ.

 

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΧΟΡΗΓΩΝ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ

Στο συνολικό κόστος κάθε χορηγίας συμπεριλαμβάνεται:

 Το κόστος κατασκευής του Έργου Τέχνης, της Petras, ή της Plakas.

 Το κόστος κατασκευής του βάθρου στήριξης του Έργου Τέχνης με εγχάρακτη την γραφή των στοιχείων του Χορηγού.

Η συσκευασία και η μεταφορά του Έργου Τέχνης στην αποθήκη του Δήμου Λεβαδέων.

 Η μεταφορά του Έργου Τέχνης από τον Δήμο Λεβαδέων στην HEPTAPOLIS.

 Η τοποθέτηση του Έργου Τέχνης στον επιλεγμένο χώρο μόνιμης εγκατάστασής του, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και των γερανών στήριξης του έργου.

Η ασφαλισμένη για τα πρώτα 100 χρόνια εγκατάσταση του Έργου Τέχνης στον χώρο της HEPTAPOLIS και η παραμονή του ανά τους αιώνες στον χώρο της εγκατάστασης.

 Η κάλυψη ενοικίου του χώρου εγκατάστασης του Έργου Τέχνης για τα πρώτα 100 χρόνια.

Την συντήρηση του Έργου Τέχνης από τις επιρροές των καιρικών συνθηκών ή των παρανόμων ανθρωπίνων επεμβάσεων, για τα πρώτα 100 χρόνια.

 Την εγκατάσταση στην σελίδα www.heptapolis.com στο υποσέλιδο “ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΧΟΡΗΓΩΝ-ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ”, της βιογραφίας του Χορηγού μέχρι 333 λέξεις, σε δυο γλώσσες, από τις οποίες η μία επιλέγεται από τον ίδιο τον Χορηγό.

Η παραμονή αορίστου χρόνου, με ελάχιστη περίοδο τα 100 πρώτα έτη των κειμένων βιογραφίας του Χορηγού στην ιστοσελίδα www.heptapolis.com και η ελεύθερη προβολή της ιστοσελίδας του Χορηγού σε οποιοδήποτε Μέσον Μαζικής Ενημέρωσης ήθελε εκείνος επιλέξει.

Στα ανωτέρω, εξαιρούνται οι περιπτώσεις απροβλέπτων καιρικών συνθηκών, λόγω φυσικών βιαιοτήτων από την Κλιματική Αλλαγή.

Χρόνος καλλιτεχνικής εκτέλεσης του ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ: 8 – 12 μήνες

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΧΟΡΗΓΟΥ

Τα κείμενα και τη φωτογραφία του ο Χορηγός, εφ’όσον το επιθυμεί, τα στέλνει σε γλώσσα Αγγλική ή σε μία άλλη γλώσσα που ο ίδιος επιθυμεί, ψηφιακά στο email: heptapolis@gmail.com.

Διάρκεια εγγυημένης περιόδου παραμονής των βιογραφικών στοιχείων του Χορηγού στην ιστοσελίδα: HEPTAPOLIS – ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΩΝ: 100 έτη αρχόμενα από την ημερομηνία ανάρτησης της βιογραφίας του Χορηγού στην ιστοσελίδα www.heptapolis.com, στο υποσέλιδο: ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ.

TΡΟΠΟΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το κόστος του κάθε ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ καθώς και ο τρόπος πληρωμής του, περιγράφονται λεπτομερώς στην ειδική σελίδα του κάθε ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ. 

Eπιλέξτε το άγαλμα που επιθυμείτε να χορηγήσετε
και ενημερωθείτε για το κόστος χορηγίας και τον τρόπο πληρωμής