Αναγνώσαμε και συμφωνούμε με τους  Όρους Χορηγίας για τα “ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ”
πού αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής της Αίτησης.

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΙΑΣ για τα «ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»

Κόστος κατασκευής Δελφικού Παραγγέλματος:  60.000 €

(Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται η συνολική μαρμάρινη φιλοτέχνηση και διακόσμηση του Παραγγέλματος, η χάραξη των κειμένων που αφορούν στο Αφιέρωμα, η φύλαξή του στην αποθήκη της Heptapolis καθώς και η εγγραφή της βιογραφίας του Χορηγού σε 2 γλώσσες στην ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΙΒΛΟ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΩΝ).

Περιοχή αποθήκης φύλαξης εκάστου Δελφικού ΠαραγγέλματοςΔήμος Λεβαδέων – Δελφοί

Χρόνος κατασκευής του Δελφικού Παραγγέλματος:
Εντός 4 – 5 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της  ΑΙΤΗΣΗΣ

Χρόνος τοποθέτησης του Δελφικού Παραγγέλματος εντός της Heptapolis:
Θα προσδιοριστεί και θα κοινοποιηθεί στον Χορηγό εντός του έτους 2025.

Διάρκεια εγγυημένου χρόνου παραμονής εκάστου  Δελφικού Παραγγέλματος  εντός της Heptapolis:
100 έτη από την ημερομηνία τοποθέτησης του Παραγγέλματος, με δικαίωμα του Χορηγού για ανανέωσης παραμονής αορίστου χρόνου (εξαιρέσει περιπτώσεων ανωτέρας βίας: Φυσικές καταστροφές, Πόλεμος, Τρομοκρατικές ενέργειες)

Διάρκεια εγγυημένης περιόδου παραμονής των βιογραφικών στοιχείων του Χορηγού στην ιστοσελίδα:
www.heptapolis.com,
ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΩΝ:
100 έτη αρχόμενα από την ημερομηνία ανάρτησης της βιογραφίας του Χορηγού.

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΧΟΡΗΓΩΝ ΔΕΛΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Στο συνολικό κόστος κάθε χορηγίας συμπεριλαμβάνεται:

 Το κόστος κατασκευής του Έργου Τέχνης, της Petras, ή της Plakas.

 Το κόστος κατασκευής του βάθρου στήριξης του Έργου Τέχνης με εγχάρακτη την γραφή των στοιχείων του Χορηγού.

Η συσκευασία και η μεταφορά του Έργου Τέχνης στην αποθήκη του Δήμου Λεβαδέων.

 Η μεταφορά του Έργου Τέχνης από τον Δήμο Λεβαδέων στην HEPTAPOLIS.

 Η τοποθέτηση του Έργου Τέχνης στον επιλεγμένο χώρο μόνιμης εγκατάστασής του, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και των γερανών στήριξης του έργου.

Η ασφαλισμένη για τα πρώτα 100 χρόνια εγκατάσταση του Έργου Τέχνης στον χώρο της HEPTAPOLIS και η παραμονή του ανά τους αιώνες στον χώρο της εγκατάστασης.

 Η κάλυψη ενοικίου του χώρου εγκατάστασης του Έργου Τέχνης για τα πρώτα 100 χρόνια.

Την συντήρηση του Έργου Τέχνης από τις επιρροές των καιρικών συνθηκών ή των παρανόμων ανθρωπίνων επεμβάσεων, για τα πρώτα 100 χρόνια.

 Την εγκατάσταση στην σελίδα www.heptapolis.com στο υποσέλιδο “ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΧΟΡΗΓΩΝ-ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ”, της βιογραφίας του Χορηγού μέχρι 333 λέξεις, σε δυο γλώσσες, από τις οποίες η μία επιλέγεται από τον ίδιο τον Χορηγό.

Η παραμονή αορίστου χρόνου, με ελάχιστη περίοδο τα 100 πρώτα έτη των κειμένων βιογραφίας του Χορηγού στην ιστοσελίδα www.heptapolis.com και η ελεύθερη προβολή της ιστοσελίδας του Χορηγού σε οποιοδήποτε Μέσον Μαζικής Ενημέρωσης ήθελε εκείνος επιλέξει.

Στα ανωτέρω, εξαιρούνται οι περιπτώσεις απροβλέπτων καιρικών συνθηκών, λόγω φυσικών βιαιοτήτων από την Κλιματική Αλλαγή.

Χρόνος καλλιτεχνικής εκτέλεσης του ΔΕΛΦΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: 8 – 12 μήνες

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το ποσόν των 60.000 ευρώ πληρώνεται ως ακολούθως:
Προκαταβολή 30%: 18.000 ευρώ,
Μετά την εκτέλεση του μαρμάρινου Αφιερώματος και την έγκρισή του από τον Χορηγό 30%: 18.000 ευρώ
Μετά την τοποθέτηση του Αφιερώματος στον χώρο της Heptapolis 40%: 24.000

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα