Αναγνώσαμε και συμφωνούμε με τους  Όρους Συμμετοχής για τα “ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ”
πού αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής της Αίτησης.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για τα «ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»

Κόστος κατασκευής Δελφικού Παραγγέλματος:  42.000 €

(Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται η συνολική μαρμάρινη φιλοτέχνηση και διακόσμηση του Παραγγέλματος, η χάραξη των κειμένων που αφορούν στο Αφιέρωμα, η φύλαξή του στην αποθήκη της Heptapolis καθώς και η εγγραφή της βιογραφίας του Χορηγού σε 2 γλώσσες στην ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΙΒΛΟ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΩΝ).

Περιοχή αποθήκης φύλαξης εκάστου Δελφικού ΠαραγγέλματοςΔήμος Λεβαδέων – Δελφοί

Χρόνος κατασκευής του Δελφικού Παραγγέλματος:
Εντός 4 – 5 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της  ΑΙΤΗΣΗΣ

Χρόνος τοποθέτησης του Δελφικού Παραγγέλματος εντός της Heptapolis:
Θα προσδιοριστεί και θα κοινοποιηθεί στον Χορηγό εντός του έτους 2025.

Διάρκεια εγγυημένου χρόνου παραμονής εκάστου  Δελφικού Παραγγέλματος  εντός της Heptapolis:
150 έτη από την ημερομηνία τοποθέτησης του Παραγγέλματος, με δικαίωμα του Χορηγού για ανανέωσης παραμονής αορίστου χρόνου (εξαιρέσει περιπτώσεων ανωτέρας βίας: Φυσικές καταστροφές, Πόλεμος, Τρομοκρατικές ενέργειες)

Διάρκεια εγγυημένης περιόδου παραμονής των βιογραφικών στοιχείων του Χορηγού στην ιστοσελίδα:
www.heptapolis.com,
ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΩΝ:
150 έτη αρχόμενα από την ημερομηνία ανάρτησης της βιογραφίας του Χορηγού.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το ποσόν των 42.000 ευρώ πληρώνεται ως ακολούθως:
Προκαταβολή: 12.000 ευρώ,
Μετά την εκτέλεση του μαρμάρινου Αφιερώματος και την έγκρισή του από τον Χορηγό: 12.000 ευρώ
Μετά την τοποθέτηση του Αφιερώματος στον χώρο της Heptapolis: 18.000

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα