Αναγνώσαμε και συμφωνούμε με τους ακόλουθους  Όρους Χορηγίας σε  “ΠΡΟΤΟΜΕΣ” πού αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής της Αίτησης.

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ «ΠΡΟΤΟΜΕΣ»

Διαστάσεις κάθε ΠΡΟΤΟΜΗΣ: Περιγράφονται στις ΠΡΟΤΟΜΕΣ: ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΩΝ

Υλικό ΠΡΟΤΟΜΩΝ: Μάρμαρο ή Μπρούντζος ή Χαλκός

Κόστος κατασκευής εκάστου ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ: 180.000 – 300.000 €

(Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται η χάραξη των κειμένων και του ονόματος του Χορηγού στο βάθρο που στηρίζει την προτομή που παρήγγειλε)

Αν ο Χορηγός επιθυμεί να χαραγχθεί οικόσημο στην ΠΡΟΤΟΜΗ που παρήγγειλε, η χάραξη παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ

Χρόνος καλλιτεχνικής εκτέλεσης της ΠΡΟΤΟΜΗΣ: 8 – 12 μήνες

Περιοχή αποθήκης φύλαξης εκάστης ΠΡΟΤΟΜΗΣ:  Δήμος Λεβαδέων – Δελφοί

Η διάρκεια εγγυημένης περιόδου παραμονής εκάστης ΠΡΟΤΟΜΗΣ από την ημέρα ολοκλήρωσής του μέχρι τη λήξη των 100 πρώτων ετών από την ημερομηνία τοποθέτησής του στην Heptapolis συμπεριλαμβάνεται στο κόστος.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΟΡΗΓΟΥ

Διάρκεια εγγυημένης περιόδου παραμονής των βιογραφικών στοιχείων του Χορηγού στην ιστοσελίδα:

HEPTAPOLIS – ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΩΝ: 100 έτη αρχόμενα από την ημερομηνία ανάρτησης της βιογραφίας του Χορηγού στην ιστοσελίδα www.heptapolis.com, στο υποσέλιδο: ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ.

TΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το ποσόν των 42.000 ευρώ πληρώνεται ως ακολούθως:
Προκαταβολή: 12.000 ευρώ,
Μετά την εκτέλεση του μαρμάρινου Αφιερώματος και την έγκρισή του από τον Χορηγό: 12.000 ευρώ
Μετά την τοποθέτηση του Αφιερώματος στον χώρο της Heptapolis: 18.000

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΦΟΡΜΑ