Οι 25 επιδαπέδιες ζώνες για τον εντοπισμό τοποθέτησης κάθε «PLAKAS»

Δείγμα «PLAKAS» χωρίς οικόσημο

Δείγμα «PLAKAS» με οικόσημο

Αναγνώσαμε και συμφωνούμε με τους ακόλουθους   Όρους Συμμετοχής “PLAKAS” πού αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής της Aίτησης.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «PLAKAS»

Διαστάσεις εκάστης PLAKAS: 100cm Χ 61,8cm

Υλικό εκάστης PLAKAS: Μάρμαρο

Κόστος κατασκευής εκάστης PLAKAS: 333 €

(Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται η χάραξη των γραμμάτων πάνω στην «PLAKA»)

Κόστος, επί πλέον σκαλίσματος οικοσήμου εκάστης «PLAKAS»:   80 €

Περιοχή αποθήκης φύλαξης εκάστης PLAKAS  Δήμος Λεβαδέων – Δελφοί

Κόστος τοποθέτησης εκάστης PLAKAS στα δάπεδα της Heptapolis:   100 €

Διάρκεια εγγυημένης περιόδου παραμονής εκάστης PLAKAS στα δάπεδα της Heptapolis: 100 έτη από την ημερομηνία τοποθέτησης.

Διάρκεια εγγυημένης περιόδου παραμονής των βιογραφικών στοιχείων του Πανεπιστημίου στην ιστοσελίδα:

HEPTAPOLIS – ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΩΝ: 100 έτη αρχόμενα από την ημερομηνία

ανάρτησης της βιογραφίας του Πανεπιστημίου στην ιστοσελίδα www.heptapolis.com, υποσέλιδο:

ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ.

 

TΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το ποσόν των 333 ευρώ για κάθε μία PLAKA κατατίθεται μετά την συμπλήρωση της ακόλουθης φόρμας στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΦΟΡΜΑ