Η ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΤΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥΣ ΑΝΔΡΙΑΝΤΕΣ

Η κεντρική Λεωφόρος που εκτείνεται από την Πύλη του Φωτός προς την ανατολή, με πλάτος 16 μέτρων (με ενδιάμεσο πάρκο 2 μέτρων) και μήκος περίπου 200 μέτρων, δηλαδή με πλάτος κάθε ενός από τους δύο διαδρόμους 7 μέτρων, έλαβε την ονομασία «Λεωφόρος Ευεργετών».
Στις δύο εξωτερικές πλευρές της Λεωφόρου θα τοποθετηθούν σε βάθρα σκαλισμένα με φυτικά κοσμήματα, ανδριάντες μαρμάρινοι ύψους, περίπου 3 μέτρων, ιστορικών προσώπων ή και των ίδιων των Eυεργετών, οι οποίοι με τον εξαίρετο ζήλο τους εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους να χρηματοδοτήσουν το κόστος του ανδριάντα.

Ο ανδριάντας θα μπορεί να φέρει εγχάρακτη τη δική τους εμφάνιση σε κεφάλι και σωματότυπο ή την εμφάνιση ενός προσώπου του οικογενειακού του περιβάλλοντος, ή μιάς ιστορικής προσωπικότητας της επιλογής τους.Το κόστος κάθε μαρμάρινου ανδριάντα με τη βάση του έχει ορισθεί σε ποσά που αναγράφονται αναλυτικά πλάϊ στην εμφάνιση του κάθε ανδριάντα.

Η μαρμάρινη βάση θα φέρει εγχάρακτα το όνομα του εικονιζομένου προσώπου, το όνομα και την ιδιότητα του Ευεργέτου ή του ιστορικού προσώπου, καθώς και κωδικό αριθμό. Ο κωδικός αριθμός, ψηφιοποιημένος, πατώντας κλικ στον υπολογιστή, παρουσιάζει στην ιστοσελίδα www.heptapolis.com, την βιογραφία του Ευεργέτου.

Ο ανδριάντας θα παραμείνει σταθερά στη θέση του στη Λεωφόρο των Ευεργετών, ενώ η συντήρησή του, θα πραγματοποιείται από το ειδικό τεχνικό προσωπικό της Heptapolis, ανά δύο ή τρεις φορές κάθε πενήντα χρόνια.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΔΡΙΑΝΤΩΝ

Οι μαρμάρινοι ανδριάντες, σε μήκος, πλάτος και ύψος που περιγράφονται αναλυτικά στην σελίδα του κάθε ανδριάντα, τοποθετούνται κατά μήκος της Λεωφόρου Ευεργετών καθώς και μέσα στους δρόμους και τις πλατείες της Heptapolis.

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΤΩΝ

Κόστος ανδριάντα σε μάρμαρο, μέχρι 3 μ. ύψος:
από 200.000 ευρώ μέχρι 1.600.000 ευρώ.

Κόστος ανδριάντα σε ορείχαλκο,μέχρι 3 μ. ύψος:
από 250.000 ευρώ μέχρι 1.700.000 ευρώ.

 

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΧΟΡΗΓΩΝ ΑΝΔΡΙΑΝΤΩΝ

Στο συνολικό κόστος κάθε χορηγίας συμπεριλαμβάνεται:

 Το κόστος κατασκευής του Έργου Τέχνης, της Petras, ή της Plakas.

 Το κόστος κατασκευής του βάθρου στήριξης του Έργου Τέχνης με εγχάρακτη την γραφή των στοιχείων του Χορηγού.

Η συσκευασία και η μεταφορά του Έργου Τέχνης στην αποθήκη του Δήμου Λεβαδέων.

 Η μεταφορά του Έργου Τέχνης από τον Δήμο Λεβαδέων στην HEPTAPOLIS.

 Η τοποθέτηση του Έργου Τέχνης στον επιλεγμένο χώρο μόνιμης εγκατάστασής του, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και των γερανών στήριξης του έργου.

Η ασφαλισμένη για τα πρώτα 100 χρόνια εγκατάσταση του Έργου Τέχνης στον χώρο της HEPTAPOLIS και η παραμονή του ανά τους αιώνες στον χώρο της εγκατάστασης.

 Η κάλυψη ενοικίου του χώρου εγκατάστασης του Έργου Τέχνης για τα πρώτα 100 χρόνια.

Την συντήρηση του Έργου Τέχνης από τις επιρροές των καιρικών συνθηκών ή των παρανόμων ανθρωπίνων επεμβάσεων, για τα πρώτα 100 χρόνια.

 Την εγκατάσταση στην σελίδα www.heptapolis.com στο υποσέλιδο “ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΧΟΡΗΓΩΝ-ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ”, της βιογραφίας του Χορηγού μέχρι 333 λέξεις, σε δυο γλώσσες, από τις οποίες η μία επιλέγεται από τον ίδιο τον Χορηγό.

Η παραμονή αορίστου χρόνου, με ελάχιστη περίοδο τα 100 πρώτα έτη των κειμένων βιογραφίας του Χορηγού στην ιστοσελίδα www.heptapolis.com και η ελεύθερη προβολή της ιστοσελίδας του Χορηγού σε οποιοδήποτε Μέσον Μαζικής Ενημέρωσης ήθελε εκείνος επιλέξει.

Στα ανωτέρω, εξαιρούνται οι περιπτώσεις απροβλέπτων καιρικών συνθηκών, λόγω φυσικών βιαιοτήτων από την Κλιματική Αλλαγή.

Χρόνος καλλιτεχνικής εκτέλεσης του ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ: 8 – 12 μήνες

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΧΟΡΗΓΟΥ

Τα κείμενα και τη φωτογραφία του ο Ευεργέτης, εφ’όσον το επιθυμεί, τα στέλνει σε γλώσσα Αγγλική ή σε μία άλλη γλώσσα που ο ίδιος επιθυμεί, ψηφιακά στο email: heptapolis@gmail.com.

Διάρκεια εγγυημένης περιόδου παραμονής των βιογραφικών στοιχείων του Ευεργέτη στην ιστοσελίδα: HEPTAPOLIS – ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΩΝ: 100 έτη αρχόμενα από την ημερομηνία ανάρτησης της βιογραφίας του Ευεργέτου στην ιστοσελίδα www.heptapolis.com, στο υποσέλιδο: ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ.

TΡΟΠΟΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το κόστος του κάθε Ανδριάντος καθώς και ο τρόπος πληρωμής του, περιγράφονται λεπτομερώς στην ειδική σελίδα του κάθε Ανδριάντα. 

Eπιλέξτε τον ανδριάντα που επιθυμείτε να χορηγήσετε
και ενημερωθείτε για το κόστος χορηγίας και τον τρόπο πληρωμής