Οι 7 ζώνες που θα τοποθετηθούν οι «PETRES»

Δείγμα PETRAS χωρίς οικόσημο

Δείγμα PETRAS με οικόσημο

Αναγνώσαμε και συμφωνούμε με τους ακόλουθους  Όρους Χορηγίας σε  “PETRES” πού αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής της Αίτησης.

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ «PETRES»

Διαστάσεις εκάστης PETRAS: 100cm Χ 61,8cm

Υλικό εκάστης PETRAS: Μάρμαρο

Κόστος κατασκευής εκάστης PETRAS: 333 €

(Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται η χάραξη των γραμμάτων πάνω στην «PETRA»

Αν ο Χορηγός επιθυμεί να χαραγχθεί οικόσημο στην PETRA που παρήγγειλε, πρέπει να γνωρίζει ότι:

Κόστος, επί πλέον σκαλίσματος οικοσήμου εκάστης «PETRAS»:   80 €

Περιοχή αποθήκης φύλαξης εκάστης PETRAS:  Δήμος Λεβαδέων – Δελφοί

Κόστος τοποθέτησης εκάστης «PETRAS» στα τείχη της Heptapolis:   100 €

Διάρκεια εγγυημένης περιόδου παραμονής εκάστης PETRAS στα τείχη της Heptapolis: 100 έτη από την ημερομηνία τοποθέτησης.

Διάρκεια εγγυημένης περιόδου παραμονής των βιογραφικών στοιχείων του Πανεπιστημίου στην ιστοσελίδα:

HEPTAPOLIS – ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΩΝ: 100 έτη αρχόμενα από την ημερομηνία

ανάρτησης της βιογραφίας του Πανεπιστημίου στην ιστοσελίδα www.heptapolis.com, στο υποσέλιδο:

ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ.

 

TΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΑΣΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ: 333 ευρώ

Το ποσόν των 333 ευρώ για κάθε μία PETRA κατατίθεται μετά την συμπλήρωση της ακόλουθης φόρμας στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΦΟΡΜΑ