Τα «Δελφικά Παραγγέλματα» είναι Ελληνικά αφιερώματα, σκαλισμένα σε μάρμαρο, ανάγλυφα συνολικού ύψους 220 cm, τα οποία θα τοποθετηθούν σε πλατείες και πάρκα της Heptapolis.

Κάθε αφιέρωμα γράφει σε γλώσσα Ελληνική ή Αγγλική το παράγγελμα.

Στον υπολογιστή, στον κωδικό που αναγράφεται στην ψηφιακή επιφάνεια του αφιερώματος, στην ιστοσελίδα www.heptapolis.com, υποσέλιδο: «marmarini vivlos, Δελφικά Παραγγέλματα», o επισκέπτης διαβάζει το φιλοσοφικό νόημα του Δελφικού Παραγγέλματος (DQ1/001) καθώς και το βιογραφικό (μέχρι 333 λέξεις) του Xορηγού, που περιλαμβάνεται σε γλώσσες Ελληνική και Αγγλική.

Το σύνολο των Δελφικών Παραγγελμάτων είναι 147, δεν θα έχουν αντίγραφα μέσα στην HEPTAPOLIS, το κάθε ένα, δηλαδή, θα είναι μοναδικό με συλλεκτική ιδιότητα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Υλικό Δελφικού Αφιερώματος:……………………………Μάρμαρο
Ύψος μαρμάρινου Αφιερώματος:…………………………..120 εκ.
Πλάτος μαρμάρινου Αφιερώματος:……………………….160 εκ.
Υλικό Βάθρου: ………………………………………………….Μάρμαρο
Ύψος Βάθρου: ……………………………………………………100 εκ.
Πλάτος Βάθρου: …………………………………………………70 εκ.
Μήκος Βάθρου:…………………………………………………..160 εκ.

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ

Το συνολικό ποσό κάθε μαρμάρινου Αφιερώματος, συμπεριλαμβανομένου του βιογραφικού του Xορηγού στην ιστοσελίδα www.heptapolis.com, είναι 60.000 ευρώ