Παρουσίαση Αγαλματιδίων – Aφιερωμάτων και Αιτήσεις Χορηγίας

AΝΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΙΑ

Α. Τα αναθηματικά μαρμάρινα αγαλμάτια του Ερμή ή της Νίκης έχουν ύψος 70 cm έκαστο και τοποθετούνται πάνω σε επιδαπέδιους πεσσούς ύψους 70cm, κατά μήκος των οδών της Heptapolis και συνδέουν τα μαρμάρινα διαχωριστικά των δρόμων με τους κήπους της Heptapolis.

Β. Σε μεγαλύτερη εκτέλεση, είναι μαρμάρινα αγαλμάτια, ύψους 70 cm, τα οποία στηρίζονται σε μαρμάρινα κορινθιακά ή ιωνικά κιονόκρανα, κιόνων ύψους, 6-8 μέτρων.
Οι Νίκες, με ανοιχτά τα φτερά καθώς και τα αγαλμάτια του Ερμή, φέρουν χρώμα χρυσό όταν στηρίζονται στην κορυφή των κιόνων και λευκό μάρμαρο ή χρυσό χρώμα στις βάσεις, όταν στηρίζονται σε πεσσούς.

C. ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΟΡΗΓΟΥ ΣΤΙΣ «ΝΙΚΕΣ» ΤΩΝ ΠΕΣΣΩΝ
Το όνομα του χορηγού, η ιδιότητά του, η χώρα διαμονής του, η ημερομηνία τοποθέτησης του αναθήματος και ο κωδικός αριθμός του αναθήματος, είναι γραμμένα εγχάρακτα στην εμπρόσθια προς τον δρόμο, όψη του πεσσού, που αποτελείται από λευκό μάρμαρο, πάνω στον οποίο στηρίζεται η «Νίκη» ή ο «Ερμής».
Με βάση τον κωδικό αριθμό ο επισκέπτης της ιστοσελίδας, μέσα από τη βάση δεδομένων των χορηγών, στη «ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΙΒΛΟ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΩΝ», θα βλέπει το βιογραφικό του χορηγού (εφ΄όσον και ο ίδιος έχει συναινέσει γραπτώς) μέχρι 333 λέξεις, σε γλώσσα Ελληνική και Αγγλική, ή στην τοπική γλώσσα του χορηγού.

D. ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΟΡΗΓΩΝ στις «ΝΙΚΕΣ» ΤΩΝ ΚΙΟΝΩΝ
Το όνομα του χορηγού, η ιδιότητά του, η χώρα διαμονής του, η ημερομηνία τοποθέτησης του αναθήματος και ο κωδικός αριθμός του αναθήματος, είναι γραμμένα εγχάρακτα σε ειδική πλάκα στη βάση του αναθηματικού κίονα.
Με βάση τον κωδικό αριθμό ο επισκέπτης της ιστοσελίδας, μέσα από τη βάση δεδομένων των χορηγών, στη «ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΙΒΛΟ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΩΝ», θα βλέπει το βιογραφικό του χορηγού (εφ΄όσον και ο ίδιος έχει συναινέσει γραπτώς) μέχρι 333 λέξεις, σε γλώσσα Ελληνική και Αγγλική, ή στην τοπική γλώσσα του χορηγού.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΩΝ

Οι δρόμοι και οι πλατείες της Heptapolis θα κοσμηθούν με μαρμάρινα διαχωριστικά μεταξύ των δρόμων και των κήπων.
Μαρμάρινοι επιδαπέδιοι πεσσοί που θα ενώνουν τα διαχωριστικά μεταξύ τους, θα φέρουν στην άνω οριζόντια επιφάνειά τους αγαλμάτια Νίκης ή Ερμού ύψους περίπου 70 εκ. έκαστον, στο χρώμα του μαρμάρου ή επιχρυσωμένα. Οι επιδαπέδιοι πεσσοί θα φέρουν επίσης εμβληματικά Kουκουνάρια, σύμβολα των μέσων του 6ου αιώνα π.Χ. στην Ελλάδα, καθώς και μεταλλικούς φανοστάτες που θα φωτίζουν την νύχτα τους δρόμους και τις πλατείες.

ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ

Στο συνολικό κόστος κάθε χορηγίας συμπεριλαμβάνεται:

 Το κόστος κατασκευής του Έργου Τέχνης, της Petras, ή της Plakas.

 Το κόστος κατασκευής του βάθρου στήριξης του Έργου Τέχνης με εγχάρακτη την γραφή των στοιχείων του Χορηγού.

Η συσκευασία και η μεταφορά του Έργου Τέχνης στην αποθήκη του Δήμου Λεβαδέων.

 Η μεταφορά του Έργου Τέχνης από τον Δήμο Λεβαδέων στην HEPTAPOLIS.

 Η τοποθέτηση του Έργου Τέχνης στον επιλεγμένο χώρο μόνιμης εγκατάστασής του, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και των γερανών στήριξης του έργου.

Η ασφαλισμένη για τα πρώτα 100 χρόνια εγκατάσταση του Έργου Τέχνης στον χώρο της HEPTAPOLIS και η παραμονή του ανά τους αιώνες στον χώρο της εγκατάστασης.

 Η κάλυψη ενοικίου του χώρου εγκατάστασης του Έργου Τέχνης για τα πρώτα 100 χρόνια.

Την συντήρηση του Έργου Τέχνης από τις επιρροές των καιρικών συνθηκών ή των παρανόμων ανθρωπίνων επεμβάσεων, για τα πρώτα 100 χρόνια.

 Την εγκατάσταση στην σελίδα www.heptapolis.com στο υποσέλιδο “ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΧΟΡΗΓΩΝ-ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ”, της βιογραφίας του Χορηγού μέχρι 333 λέξεις, σε δυο γλώσσες, από τις οποίες η μία επιλέγεται από τον ίδιο τον Χορηγό.

Η παραμονή αορίστου χρόνου, με ελάχιστη περίοδο τα 100 πρώτα έτη των κειμένων βιογραφίας του Χορηγού στην ιστοσελίδα www.heptapolis.com και η ελεύθερη προβολή της ιστοσελίδας του Χορηγού σε οποιοδήποτε Μέσον Μαζικής Ενημέρωσης ήθελε εκείνος επιλέξει.

Στα ανωτέρω, εξαιρούνται οι περιπτώσεις απροβλέπτων καιρικών συνθηκών, λόγω φυσικών βιαιοτήτων από την Κλιματική Αλλαγή.

 

Eπιλέξτε το διακοσμητικό είδος της αρεσκείας σας
και ενημερωθείτε για το κόστος χορηγίας και τον τρόπο πληρωμής

► Αγαλμάτιο Νίκης ή Ερμή σε κίονα ή οβελίσκο

► Αγαλμάτιο Νίκης ή Ερμή σε επιδαπέδιο πεσσό

► Μαρμάρινο Kουκουνάρι αρχαιοελληνικών προτύπων

►Φανοστάτης δρόμων και πλατειών