Στην HEPTAPOLIS θα τοποθετηθούν στους δρόμους, στις πλατείες, στα πάρκα, καθώς και στη Βόρεια και τη Νότια πτέρυγα των Στοών της Πύλης του Φωτός, εκατέρωθεν της Λεωφόρου των Ευεργετών, μαρμάρινοι Εμβληματικοί Ανδριάντες, απλοί Ανδριάντες και Αγάλματα καθώς και διάφορα γλυπτά κοσμήματα.

Οι Εμβληματικοί Ανδριάντες, ύψους άνω των 2 μέτρων, θα τοποθετούνται σε μαρμάρινα διακοσμημένα βάθρα και σε περίοπτες θέσεις εντός και εκτός της Heptapolis. Στις βάσεις των βάθρων θα αναγράφεται το όνομα του Eυεργέτου του Εμβληματικού Ανδριάντα, η ιδιότητά του, η πόλη και η χώρα διαμονής του, το έτος ευεργεσίας του καθώς και ο κωδικός του Ανδριάντα.

Οι θέσεις των Εμβληματικών Ανδριάντων έχουν ήδη οριοθετηθεί εντός και εκτός του χώρου της Heptapolis.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΔΡΙΑΝΤΩΝ

Οι διαστάσεις των Εμβληματικών Ανδριάντων, σε μήκος, πλάτος και ύψος ποικίλουν και περιγράφονται αναλυτικά στην σελίδα του κάθε Εμβληματικού Ανδριάντα.

Eπιλέξτε τον Εμβληματικό Ανδριάντα που επιθυμείτε να χορηγήσετε
και ενημερωθείτε για το κόστος χορηγίας και τον τρόπο πληρωμής