ΑΓΑΛΜΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΥΨΟΣ ΒΑΣΕΩΣ

ΥΨΟΣ  ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΣ

  64.500 ΕΥΡΩ

1.22m

2.50m

ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΦΑΝΩΝΕΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ

207.000 ΕΥΡΩ

2.00m

3.00m

ΛΑΟΚΟΩΝ

  64.000 ΕΥΡΩ

1.22m

2.50m

ΝΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

  40.000 ΕΥΡΩ

1.22m

2.44m

ΠΟΣΕΙΔΩΝ

  23.250 ΕΥΡΩ

0.618m

2.00m

STATU

  48.000 ΕΥΡΩ

1.22m

2.60m

ΑΦΡΟΔΙΤΗ & ΕΡΩΣ

  50.000 ΕΥΡΩ

1.22m

2.00m

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ

  16.000 ΕΥΡΩ

0.618m

2.00m

ΔΙΣΚΟΒΟΛΟΣ ΜΥΡΩΝΟΣ

  48.000 ΕΥΡΩ

1.22m

2.50m

ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ

  16.200 ΕΥΡΩ

0.618m

2.50m

ΙΑΣΩΝ ΜΕ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ΔΕΡΑΣ

  17.250 ΕΥΡΩ

0.618m

2.00m

   ΑΓΑΛΜΑΤΙΑ     ΑΓΑΛΜΑΤΑ     ΑΔΡΙΑΝΤΕΣ      ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΔΡΙΑΝΤΕΣ         ΑΨΙΔΕΣ