Αποτελούνται από μαρμάρινη επιφάνεια, διαστάσεων 100cm X61,8cm(Λόγος Χρυσής Τομής).

Το χρώμα τους είναι γκρίζο, τα ονόματα των χορηγών είναι σκαλισμένα πάνω στο μάρμαρο, ενώ ο κωδικός στην άνω αριστερή πλευρά της «PETRAS», είναι κωδικός αναζήτησης στην ιστοσελίδα www.heptapolis-finearts.com που παραπέμπει στο βιογραφικό του χορηγού σε γλώσσα ελληνική και αγγλική.

Κάθε «PETRA» κοστίζει 333 ευρώ. 

Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται και το βιογραφικό του χορηγού.

Οι παραγγελίες αρχίζουν από τις 20 Ιουλίου 2022.

Οι «PETRES» θα τοποθετούνται σε ειδικές αποθήκες φύλαξης.

Η τοποθέτηση κάθε πλάκας, στα τείχη της  Heptapolis θα πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα κατασκευής των τειχών της Heptapolis.

Για την τοποθέτηση της «Plakas» στα τείχη, ο χορηγός πρέπει να καταβάλει ποσόν 99 ευρώ.

Διαδικτυακά, στην ιστοσελίδα www.heptapolis-finearts.com, η «Petra»  με το όνομα και την ιδιότητα του χορηγού, καθώς και το βιογραφικό του θα αναγράφεται εντός 5 ημερών από την κατάθεση των χρημάτων στον ειδικό λογαριασμό ……….. 

Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ «PETRAS» ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥ ΣΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ HEPTAPOLIS

Η «Heptapolis» αποτελείται από 7 ζώνες.

Κάθε ζώνη έχει μήκος 260 περίπου μέτρα και ύψος τειχών 7+3 μέτρα.

Η αρίθμηση των ζωνών αρχίζει από αριστερά προς τα δεξιά.

Η αρίθμηση των σειρών αρχίζει από αριστερά συνεχιζόμενη από την βάση των τειχών προς τα άνω.

Ο αριθμός των σειρών στις «PETRES», θα έχει την ευκαιρία, από τον πρώτο μήνα πληρωμής του να δειτην δική του «PETRA» στα τείχη της ψηφιακής Heptapolis, με την ακριβή τοποθέτηση που θα έχει όταν θα ενσωματωθεί στα φυσικά τείχη της «Heptapolis».

Για την τοποθέτηση της «Petras» στα τείχη, ο χορηγός θα πρέπει να πληρώσει ποσόν 99 ευρώ για εργασιακή απασχόληση.

Η ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ

Οι «PETRES» κοστίζουν 333 ευρώ για οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο, ή Ακαδημία, ή Εταιρεία, ή φορέα, ή πολίτη του κόσμου επιθυμεί να γίνει χορηγός της Heptapolis.

Βασιλείς και απλοί πολίτες, πλούσιοι και φτωχοί, μεγιστάνες του χρήματος και εργάτες, μικροί και μεγάλοι, άνδρες, γυναίκες, όλοι μαζί, το ένα όνομα δίπλα στο άλλο, θα δημιουργήσουν για πρώτη φορά στον κόσμο ένα μοναδικό μήνυμα αφιερωμένο στην «συνύπαρξη των λαών της Γης» στα τείχη της Heptapolis.

ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟ ΚΟΣΜΟΥ ΕΝΩΘΕΙΤΕ!….

Κάθε χορηγία «PETRAS», αποτελεί αφιέρωμα στις Αρχές της Αλληλεγγύης, του Σεβασμού, της Συνύπαρξης και της Ειρήνης στους λαούς της Γης.