Οι 25 επιδαπέδιες ζώνες για τον εντοπισμό τοποθέτησης κάθε «PLAKAS»

Δείγμα «PLAKAS» χωρίς οικόσημο

Δείγμα «PLAKAS» με οικόσημο

Αναγνώσαμε και συμφωνούμε με τους ακόλουθους   Όρους Χορηγίας “PLAKAS”
πού αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής της Aίτησης.

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΙΑΣ «PLAKAS»

Διαστάσεις εκάστης PLAKAS: 50cm Χ 31cm

Υλικό εκάστης PLAKAS: Μάρμαρο

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΕΚΑΣΤΗΣ PLAKAS, ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΗΣ HEPTAPOLIS: 333 ευρώ

TΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
Για προκαταβολή πληρώνετε: 111 ευρώ (Πρώτη δόση).
Μετά την κοινοποίηση στον Χορηγό με email, για την ολοκλήρωση της φιλοτέχνησης της PLAKAS και την ψηφιακή εγγραφή του ιστορικού του Χορηγού στην ιστοσελίδα Heptapolis.com, υποσέλιδο ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ και την τοποθέτηση της PLAKAS στην αποθήκη του Δήμου Λεβαδέων, πληρώνετε 111 ευρώ (Δεύτερη δόση).
Κατά την περίοδο τοποθέτησης της PLAKAS στους δρόμους, τις πλατείες και στα δάπεδα των εσωτερικών χώρων της Heptapolis, μετά από δύο περίπου χρόνια, πληρώνετε 111 ευρώ (Τρίτη δόση).

Στο κόστος κατασκευής και τοποθέτησης εκάστης «PLAKAS» συμπεριλαμβάνονται:

α) Η χάραξη των γραμμάτων πάνω στην «PLAKA»
β) Η χάραξη του οικοσήμου πάνω στην «PLAKA»
γ) Η χάραξη του κωδικού πάνω στην «PLAKA»
δ) Το κόστος φύλαξης της «PLAKAS» στην αποθήκη, στο Δήμο Λεβαδέων, μέχρι την ημερομηνία εγκατάστασής της στα δάπεδα της Heptapolis
ε) Η εγγραφή του τίτλου και του ιστορικού του Δήμου ή της Κοινότητας, του Πανεπιστημίου ή της Ακαδημίας στην ιστοσελίδα Heptapolis.com, στο υποσέλιδο ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΧΟΡΗΓΩΝ – ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

ζ) Η τοποθέτηση της «PLAKAS» στoυς δρόμους, τις πλατείες και τα δάπεδα της Heptapolis
η) Η εγγυημένη παραμονή και συντήρηση της «PLAKAS», κατ’ελάχιστον τα πρώτα 99 χρόνια 

Διάρκεια εγγυημένης περιόδου παραμονής των ιστορικών στοιχείων του Χορηγού
στην ιστοσελίδα www.heptapolis.com  στο υποσέλιδο HEPTAPOLIS – ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΩΝ:
99 έτη αρχόμενα από την ημερομηνία ανάρτησής τους.
Διάρκεια παραμονής μη εγγυημένης περιόδου: Απεριόριστη

Αναγνώσαμε και συμφωνούμε με τους ακόλουθους  Όρους Χορηγίας σε  “PLAKES”
πού αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής της Αίτησης.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ