Οι 25 επιδαπέδιες ζώνες για τον εντοπισμό τοποθέτησης κάθε «PLAKAS»

Δείγμα «PLAKAS» χωρίς οικόσημο

Δείγμα «PLAKAS» με οικόσημο

Αναγνώσαμε και συμφωνούμε με τους ακόλουθους   Όρους Χορηγίας “PLAKAS”
πού αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής της Aίτησης.

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΙΑΣ «PLAKAS»

Διαστάσεις εκάστης PLAKAS: 100cm Χ 61,8cm

Υλικό εκάστης PLAKAS: Μάρμαρο

Κόστος κατασκευής εκάστης PLAKAS: 333 €

(Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται η χάραξη των γραμμάτων πάνω στην «PLAKA»)

Κόστος, επί πλέον σκαλίσματος οικοσήμου εκάστης «PLAKAS»:   99 €

Περιοχή αποθήκης φύλαξης εκάστης PLAKAS  Δήμος Λεβαδέων – Δελφοί

Κόστος τοποθέτησης εκάστης PLAKAS στα δάπεδα της Heptapolis:   100 €

Διάρκεια εγγυημένης περιόδου παραμονής εκάστης PLAKAS στα τείχη της Heptapolis: 100 έτη.
Χρονική διάρκεια, μη εγγυημένη πέραν των 100 ετών στα τείχη της Heptapolis: Aπεριόριστη

Διάρκεια εγγυημένης περιόδου παραμονής των βιογραφικών στοιχείων του Xορηγού
στην ιστοσελίδα www.heptapolis.com  στο υποσέλιδο HEPTAPOLIS – ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΩΝ:
100 έτη αρχόμενα από την ημερομηνία ανάρτησής τους.
Διάρκεια παραμονής μη εγγυημένης περιόδου: Απεριόριστη

ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΑΣΤΗΣ PLAKAS: 333 ευρώ

TΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το ποσόν των 333 ευρώ για κάθε μία PLAKA κατατίθεται μετά την συμπλήρωση της ακόλουθης φόρμας στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ