Παναγιώτης Απ. Σίσκος

Καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βιογραφία

Ο Παναγιώτης Απ. Σίσκος είναι Καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γεννήθηκε στη Νιγρίτα Σερρών. Είναι παντρεμένος με τη Ναταλία Λαυρεντίδου και έχουν τρεις γιούς. 

Έλαβε το πτυχίο Χημείας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1962 και το διδακτορικό του στην Αναλυτική Χημεία από το ΕΚΠΑ το 1973. Μετεκπαιδεύτηκε επί τετραετία στις ΗΠΑ. 

Δίδαξε σε προπτυχιακό επίπεδο Αναλυτική Χημεία, Κλινική Χημεία, Αναλυτικές Μεθόδους Διαχωρισμού, Περιβαλλοντική Χημεία και Περιβαλλοντική Ανάλυση. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο διδάσκει Κλινική Χημεία, Ατμοσφαιρική Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος.

Ο κ. Σίσκος ήταν ,μέχρι της αφυπηρετήσεως,  υπεύθυνος της Ομάδας Περιβαλλοντικής Ανάλυσης και η έρευνά του επικεντρωνόταν στην Ατμοσφαιρική Χημεία και Ρύπανση, στην εκτίμηση της ποιότητας του αέρα στους χώρους εργασίας και στη βιολογική παρακολούθηση ξενοβιοτικών ουσιών.

 Έχει επιβλέψει 15 διδακτορικές διατριβές, 30 διατριβές ειδίκευσης και 30 προπτυχιακές εργασίες. Υπήρξε μέλος σε 30 εξεταστικές επιτροπές για κρίση διδακτορικών διατριβών. Είναι κριτής σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών περιοδικών με ειδίκευση στην περιβαλλοντική χημεία και ανάλυση.

Έχει συγγράψει 4 βιβλία στον τομέα των Αναλυτικών Μεθόδων Διαχωρισμού, της Περιβαλλοντικής Χημείας και της Κλινικής Χημείας. Επίσης, έχει μεταφράσει 4 βιβλία σχετικά με τη Διασφάλιση Ποιότητας των Χημικών Μετρήσεων, των Ατμοσφαιρικών Αλλαγών και την Πράσινη Χημεία. Έχει δημοσιεύσει  περίπου 100 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά, 90 ερευνητικές εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων, 90 άρθρα ανασκόπησης και 70 μελέτες. 

Ο κ. Σίσκος είναι η ήταν  μέλος των εξής επιστημονικών εταιρειών: Ενώσεως Ελλήνων Χημικών, Αμερικανικής Χημικής Εταιρείας, Αμερικανικής Ένωσης Αναλυτικών Χημικών, Ακαδημίας Επιστημών της Νέας Υόρκης, Διεθνούς Ένωσης της Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας , Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Χημικών Εταιρειών και της Ένωσης για το Εσωτερικό και Κτιστό Περιβάλλον.

Είναι μέλος ελληνικών , κοινοτικών και διεθνών επιτροπών με αντικείμενο την αναλυτική χημεία και τα περιβαλλοντικά θέματα. Ακόμη υπήρξε Εθνικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα περιβαλλοντικής έρευνας, Εθνικός εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ποιότητα Αέρα Εσωτερικών Χώρων, Συντονιστής της Ο.Ε. «Ποιότητα Αέρα του ΕΛΟΤ», Εθνικός εκπρόσωπος στο Green Chemistry Institute της ACS, Ιδρυτικό Μέλος του Mediterranean Network for Green Chemistry (MEGREC), Μέλος της EURACHEM.

Διατέλεσε σύμβουλος στο ΥΠΕΧΩΔΕ, Διευθυντής στο Εθνικό Κέντρο Δημοσίας Διοικήσεως, Αναπληρωτής Προέδρου στο Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης του Κηφισού, μέλος στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο και στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης.

Είναι Γενικός Γραμματέας στο Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών, Γραμματέας στο Βαφειαδάκειο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Μητρικών Έργων, Αντιπρόεδρος στην Ιστορική και Λαογραφική Εταιρία Σερρών –Μελενίκου, μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Φίλων Χρήστου Μαλεβίτση και υπήρξε Γενικός Γραμματέας και Αντιπρόεδρος  στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός.