ΣΗΛΙΑ (ΒΑΣΙΛΙΚΗ) ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

Καθηγήτριας Κοινωνιολογίας

 

Βιογραφία

Πτυχίο Παντείου Πανεπιστημίου, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, (1968).

Diplome d’ Etudes Superieures D.E.S., Universite Paris I, Pantheon – Sorbonne, (1971).

Doctorat d’ Etat, Universite Paris I, Pantheon – Sorbonne, (1974).

Diplome d’ Etudes Approfondies en Urbanisme, D.E.A. Universite Paris XII (1983)

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

Α. ΠΤΥΧΙΑ

1. Διδακτορικό Δίπλωμα στις Πολιτικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου των Παρισίων Ι Πάνθεον-Σορβόννη, (Doctoratd’ Etat). 1974.  Εξειδίκευση : Μέθοδοι Κοινωνικών Επιστημών / Κοινωνιολογίας

 2. Δίπλωμα Ανωτάτων Σπουδών (Diplomed’ EtudesSuperieures,  D.E.S,      στις Πολιτικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου των Παρισίων, 1971.

3. Δίπλωμα Ανωτάτων Σπουδών στην Πολεοδομία (Diplomed’ EtudesApprofondiesD.E.A) του Ινστιτούτου Πολεοδομίας του Πανεπιστημίου των Παρισίων- ValdeMarne. 1983.

4. Πτυχίο Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης. 1968.

Απολυτήριο Γυμνασίου. Αθήνα 1964.

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΒΡΑΒΕΙΑ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1. Υπότροφος του Καλοκαιρινού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, AixenProvence, Γαλλία 1965 (Ιούνιος – Ιούλιος)

2. Υπότροφος του Καλοκαιρινού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, AixenProvence, Γαλλία 1968 (Ιούνιος – Ιούλιος)

3. Υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης, Παρίσι, Γαλλία (1969-1972).

ΒΡΑΒΕΙΑ 

Διδακτορικό (Doctoratd’ Etat), Απονομή MentionTresBienavecfelicitationdejury)Πανεπιστήμιο των Παρισίων Ι, Πάνθεον – Σορβόννη, Γαλλία 1974.

 

ΠΕΔΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών, Αστική Κοινωνιολογία,

Κοινωνιολογία των συναισθημάτων.

 

ΓΛΩΣΣΕΣ

Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

1999- ………… Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

1993 έως 1999 : Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών (ΕΜΠ). Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας. Πρόεδρος του Τομέα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου.

1985-1993. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθηνών. Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας. Τομέα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου.

1982-1985. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθηνών. Λέκτορας του Τομέα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου.

1977-1982. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθηνών. Επιμελήτρια στην Έδρα της Οικονομίας

1975-1977. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθηνών. Επιμελήτρια στην Έδρα της Φιλοσοφίας.

1972-1974. Πανεπιστήμιο των Παρισίων Ι, Πάνθεον – Σορβόννη. Καθοδήγηση φοιτητικών ομάδων εργασίας στον Τομέα Κοινωνικών Επιστημών, σε θέματα Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών.

1968-1969. Πάντειος Σχολή Πολιτικών Επιστημών. Άμισθη βοηθός στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών. Έδρα Συνταγματικού Δικαίου.

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Πανεπιστήμια του εξωτερικού –Πρόσκληση για διαλέξεις

Universite’ Pantheon – Sorbonne Paris I.

Unite de formation et de recherché (UFR), Institut de Geogrphie 191 rue st. Jacques 75005 Paris.

1. Geographie regional de I’ Europe le cas de la Grece 92006)

2. Environment francilien (2007)

3. Les fondements culturels de la geopolitique (2008)

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α.Ε.Ι.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

– Προπτυχιακά Μαθήματα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, 2000 -…………

Μαθήματα : Κοινωνιολογία, Αστική Κοινωνιολογία.

– Προπτυχιακά Μαθήματα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Αρχιτεκτόνων, 1995 – 2005.

Μαθήματα : Κοινωνιολογία – Φιλοσοφία Ι

                        Κοινωνιολογία – Φιλοσοφία ΙΙ

                        Ψυχολογία του Χώρου.

– Προπτυχιακά Μαθήματα 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

Μάθημα :  Αστική Κοινωνιολογία, 1999 -2001

– Προπτυχιακά Μαθήματα

1982-1998 : Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Μαθήματα ; Κοινωνιολογία, Αστική Κοινωνιολογία.

– 1997-1982. Ε.Μ.Π.

Μαθήματα : Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία.

– 1975-1977. Ε.Μ.Π.

Μαθήματα : Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία.

– 1972 -1974. Πανεπιστήμιο των Παρισίων Ι, Πάνθεον – Σορβόννη.

Μαθήματα : Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών.

– 1968 – 69. Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών Επιστημών.

Μαθήματα : Συνταγματικό Δίκαιο.

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Συμμετοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ε.Μ.Π.

Τομέας Ανθρωπιστικών Επιστημών και Δικαίου

Τμήμα Αρχιτεκτόνων

Μάθημα Κοινωνιολογία του χώρου.

Α.Ε.Ι ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Institute de Geographie, Sorbonne, Universite de Paris IV.

1993 -1994. Αστική Κοινωνιολογία

1994–1995. Αστική Κοινωνιολογία

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Συμμετοχή ως αντιπρόσωπος της Ελλάδος στην Διεθνή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής. Στοκχόλμη, Σουηδία, 11-14 Σεπτεμβρίου 1990.

Μέλος της Ελληνικής αντιπροσωπείας της 34ης, 35ης, 36ης Γενική Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (3η επιτροπή), Νέα Υόρκη, ΗΠΑ (1979,1980, 1981).

Σύμβουλος στο Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (1980-1981).

Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος. Μέλος της ομάδος μελέτης του πενταετούς προγράμματος (1981-1986) UNESCO.

 1978. Επιστημονικός συνεργάτης του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών σε θέματα UNESCO.

Επιστημονικός συνεργάτης στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α), 2 rueAndrePascal, 75016 Παρίσι, Γαλλία ( 1972-1974).

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ

Επιστημονικός υπεύθυνος σε διδακτορικά

Μέλος τριμελών και επταμελών εισηγητικών επιτροπών.

Α.Ε.Ι Εξωτερικού

UniversitedeMontpellier, «Η αξιοποίηση του Παρνασσού ως χώρου τουριστικών δραστηριοτήτων», Πανεπιστήμιο Montpellier 1998.

Ecoled’ ArchitectureParis «Η ανάπλαση της οδού Πειραιώς, Αποτίμηση και προοπτικές», Ecoled’ ArchitectureParis 2000.

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Μέλος της Ελληνικής αντιπροσωπείας της 34ης, 35ης, 36ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων