Καρποδίνης Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός – Κατασκευαστής, Ξενοδόχος, Πρόεδρος του Ομίλου Καρποδίνη. 

Τελείωσε το Γυμνάσιο στην Ελευσίνα. Φοίτησε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και έλαβε πτυχίο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Εκπλήρωσε τις σπουδές του, ασχολήθηκε με το Real Estate και με τεχνικά έργα.

Μετά την αποφοίτησή του, είχε δημιουργήσει το αναγκαίο τεχνικό και οικονομικό υπόβαθρο για την προώθηση της εταιρείας τεχνικών έργων που είχε ιδρύσει. Επί σειρά ετών κατασκεύαζε συγκροτήματα βιομηχανιών και ειδικά έργα Ελλήνων εφοπλιστών. Το 1987 ξεκίνησε να ασχολείται με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Έχει ειδικευθεί στη Νομοθεσία της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης και διακινεί το μεγαλύτερο μέρος των τίτλων στην Ελλάδα. Θεωρεί ως μεγαλύτερο επίτευγμα του τη δημιουργία του ξενοδοχειακού συγκροτήματος “Porto Paros”, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο προσθετικά, στο περιβάλλον, στη δόμηση και στην τουριστική ανάπτυξη
της Πάρου, που είναι και ο τόπος καταγωγής του.

Άρθρα για την ανοδική πορεία του, με έργα του σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του έχουν δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο και σε έγκριτα κλαδικά περιοδικά.

Διετέλεσε Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πάρου και Αντιπάρου επί σειράν ετών.

Στην οικογενειακή του ιδιοκτησία συμπεριελήφθη το πολυτελές ξενοδοχείο “Porto Paros”, την κατασκευή του οποίου χρηματοδότησε και ολοκλήρωσε ο ίδιος.

Στο “Porto Paros”, που αποτελεί το μεγαλύτερο ξενοδοχειακό συγκρότημα των Κυκλάδων. Ήδη κατασκευάζονται ξενοδοχιακές μονάδες στην Μυτιλήνη, Πάρο,                  Κορινθία κ.α, ενώ ένα πλήθος δεκάδων άλλων ακινήτων στην Αθήνα και σε ολόκληρη Ελλάδα, ολοκληρώνει το φιλόδοξο σχέδιο του ανήσυχου επιχειρηματία, ο οποίος, μέχρι σήμερα, εν έτει 2022, διαρκώς δημιουργεί και σχεδιάζει.

Στις προσωπικές του ασχολίες, ο Βασίλης Καρποδίνης με το βαθυστόχαστο μυαλό, εκδήλωσε από τα εφηβικά του χρόνια κι ένα αστείρευτο ταλέντο,
σαν ποιητής.

Στην οικογενειακή του συλλογή συμπεριλαμβάνονται περισσότερα από 600 ποιήματα που υμνούν τη ζωή, τον έρωτα, την αγάπη στην οικογένεια, την ανθρώπινη συμφιλίωση κι ενίοτε την λατρεία του στην μεγάλη Ελλάδα.

Ο Βασίλης Καρποδίνης, εκδήλωσε το αμέριστο ενδιαφέρον του για το “Όραμα των Δελφών”, συνδέθηκε στενά με τον Παύλο Πισάνο και μπήκε στον αγώνα με τα φτερά της τολμηρής φαντασίας του, μετέχοντας ενεργά στο όνειρο της Ελλάδος να αποκτήσει και πάλι τα πνευματικά προνόμια που της ανήκαν και της απέσπασαν οι συνθήκες των καιρών.

Mr. Karpodinis Vassilios

Civil Engineer – Manufacturer Hotelier, President of the Karpodini Group.

He finished high school in Elefsina. He studied at the National Technical University of Athens and received a degree from the Department of Civil Engineering, NTUA.

He completed his studies and dealt with Real Estate and technical projects. After graduation, he had created the necessary technical and financial
background to promote the technical company he had founded. For a number of years he built industrial complexes and special projects for Greek shipowners.

In 1987 he started to deal with hotel companies. He has specialized in the Legislation of the transfer of the building factor and transfers the most of the titles of ownership in Greece.

He considers as his greatest achievement, the creation of the hotel complex «Porto Paros», thus, contributing additionally to the environment, construction and tourism development of Paros, which is his place of origin. Articles about his upward course, with his works in all areas of his activities have been published in the daily press and in reputable industry magazines.

He was the President of the Hotel Owners Association of Paros and Antiparos for a number of years. His family-owned property included the luxury hotel «Porto Paros», the construction of which he financed and executed himself.

Next to «Porto Paros», which is the largest monument of a hotel complex in the Cyclades islands, the hotel complex Achaia Med was added, in Lampiri, Achaia, while a large part of dozens of other properties in Athens and throughout Greece, completes the ambitious plan of the restless entrepreneur that, until today, in the year of 2022 constantly creates,
designs and gains.

In his personal activities, Mr. Vassilis Karpodinis, with his thoughtful mind, showed from his adolescence an inexhaustible talent, as a poet. His family collection includes more than 600 poems that through them he praises life, love, human reconciliation and his love of Greece.

Mr. Vassilis Karpodinis, expressed his interest in the «Vision of Delphi», therefore, he became closely associated with Paul Pisanos and together united, with the wings of his bold imagination and also his funds, he participates in the dream of Greece acquiring again spiritual privileges that
were deprived from the country for so long due to circumstances.