ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ «PETRES»

Οι «PETRES» aποτελούνται από υλικό μαρμάρου, διαστάσεων 100cm X 61,8cm (Λόγος Χρυσής Τομής).

Το χρώμα τους είναι γκρίζο, τα ονόματα των Χορηγών είναι σκαλισμένα πάνω στο μάρμαρο, ενώ ο κωδικός στην άνω αριστερή πλευρά της «PETRAS», είναι κωδικός αναζήτησης στην ιστοσελίδα www.heptapolis.com που παραπέμπει στο βιογραφικό του Χορηγού σε γλώσσα Ελληνική και Αγγλική.

Κάθε «PETRA» κοστίζει 333 + 333 + 333 = 999 ευρώ.

Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται η χάραξη των κειμένων “όνομα, επώνυμο, ή τίτλος του Χορηγού, επαγγελματική ιδιότητα, πόλις και χώρα που έχει έδρα ο Χορηγός, έτος αποδοχής του στην χορηγία και ο κωδικός αριθμός της «PETRAS»“.

Επίσης, στο κόστος συμπεριλαμβάνεται η δημοσίευση του βιογραφικού του Χορηγού στην ιστοσελίδα www.heptapolis.com ” στην κατηγορία “ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΧΟΡΗΓΩΝ – ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ”, για βεβαιωμένη παραμονή 99 ετών.

Σε περίπτωση που ο Χορηγός θελήσει να χαραχθεί στην «PETRA» το σχέδιο ενός λογοτύπου (Πανεπιστημίου – Επιχείρησης – Ιδρύματος κλπ) το κόστος συμπεριλαμβάνεται στο ποσόν των 999 ευρώ.

Οι «PETRES» θα τοποθετούνται σε ειδική αποθήκη φύλαξης στο Δήμο Λεβαδέων, εγγύς του Δήμου των Δελφών που θα οικοδομηθεί η Heptapolis. Το κόστος αποθήκευσης συμπεριλαμβάνεται στο ποσόν των 999 ευρώ.

Η τοποθέτηση κάθε «Petras», στα τείχη της  Heptapolis θα πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα κατασκευής των τειχών της Heptapolis. To κόστος τοποθέτησης της «Petras» στα τείχη της Heptapolis για την εργασιακή απασχόληση, είναι 333 ευρώ, συμπεριλαμβάνεται στο ποσόν των 999 ευρώ και θα πληρωθεί κατά την περίοδο τοποθέτησης.

Στην ιστοσελίδα www.heptapolis.com, η «Petra»  με το όνομα και την ιδιότητα του Xορηγού, καθώς και το βιογραφικό του θα αναγράφεται μετά την κατάθεση των χρημάτων χορηγίας του και την παραλαβή του βιογραφικού του.

Ο χρόνος παραμονής της «Petras» στα τείχη της Heptapolis, είναι minimum 99 χρόνια, με δικαίωμα ανανέωσης του χρόνου παραμονής επί των τειχών, με χαμηλή οικονομική επιβάρυνση για κάθε επόμενα 99 χρόνια.

Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ «PETRAS»
ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥ

Η «Heptapolis» αποτελείται από 7 ζώνες.

Κάθε ζώνη έχει μήκος 720 περίπου μέτρα και ύψος τειχών 3 + 7 = 10 μέτρα.

Η αρίθμηση των ζωνών αρχίζει από αριστερά προς τα δεξιά, από την “Πύλη του Φωτός”.

Η αρίθμηση των σειρών αρχίζει από αριστερά προς τα δεξιά και από κάτω προς τα άνω.

Στον αριθμό των σειρών στις «PETRES», ο Χορηγός θα έχει την ευκαιρία, από τον πρώτο μήνα πληρωμής του, να δει την δική του «PETRA» σε 3D απεικόνιση όπως θα τοποθετηθεί στα τείχη της κτιστής Heptapolis.

Η ΣΥΝΕΝΩΣΗ
ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ

Οι «PETRES» κοστίζουν 333 + 333 + 333 = 999 ευρώ, για οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο, ή Ακαδημία, ή Εταιρεία, ή φορέα, ή πολίτη του κόσμου επιθυμεί να γίνει Χορηγός της Heptapolis.

Κάθε χορηγία «PETRAS», αποτελεί αφιέρωμα στις Αρχές της Αλληλεγγύης, του Σεβασμού, της Συνύπαρξης και της Ειρήνης στους λαούς της Γης.